Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sběr vysloužilého elektrozařízení

Protože místní ZŠ přestává sbírat vysloužilé elektrospotřebiče a náš sbor má zájem, aby se po naší obci nepovalovaly různé elektrospotřebiče a hlavně aby je měly naši spoluobčané kam odevzdávat, tak jsme se zapojily do sběru vysloužilých elektrospotřebičů, které sbíráme 2x ročně spolu se sběrem železného šrotu a nebo je po předchozí domluvě možné odevzdat na sběrném dvoře v Červené Vodě. Toto lze předem domluvit na tel. 778 436 859 - p. Fišer T.

Všechna odevzdávaná elektrozařízení je možné zpětně odebrat, jen pokud jsou kompletní a nepoškozená.(V opačné případě se jedné o elektroodpad a s tímto SDH nesmí nikterak nakládat, neboť k tomuto nemá patřičné povolení).

CO PODLÉHÁ SBĚRU
Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“
Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a logistických skupin:
  • a) chlazení
  • b) velké spotřebiče
  • c) bag (ostatní spotřebiče - malé)
  • d) obrazovky - Zpětný odběr televizí a monitorů probíhá ve spolupráci se společností Asekol s.r.o.

Do logistické skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin apod.

Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, nástroje pro sečení
nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní velké elektrické nástroje apod.

Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40x80x50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení, zařízení pro postřik, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje
z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů,
sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, ostatní
malé domácí spotřebiče výše neuvedené apod.

Do logistické skupiny obrazovky patří:
televize a monitory

Do zpětného odběru nepatří: žárovky, zářivky, výbojky a úsporky; bojlery, cartridge

 

210520134439.jpg

Všem našim spoluobčanům, kterým není jedno v jakém prostředí žijí, chtějí aby se tyto odpady nepovalovaly po obci, okolních lesích a příkopech a odevzdají vysloužilé elektrospotřebiče našemu SDH, patří velký dík, neboť takto sesbírané elektrospotřebiče budou odevzdány odborné firmě k následné reciklaci.

 

 

 

 

Odevzdáním spořebičů našemu SDH se tyto spotřebiče dostávají na správné místo a lze z nich znovu využít až 90% materiálů. Výroba nových spotřebičů či dalších výrobků je pak mnohem efektivnější a přívětivější k našemu životnímu prostředí.

Elekterospotřebič dnešní doby obsahuje v zásadě tři hlavní složky: plast-železo-sklo

Recyklací vysloužilé pračky se :        využije 23 kg železa

                                                         dostane znovu do oběhu 9 kg plastů

                                                         opět použije 22 kg betonu

                                                         ušetří se 165 kWh elektrické energie

                                                         zabrání vzniku 43 kg CO2

                                                         spotřebuje o 16 litrů méně ropy

210520134436.jpg