Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady v nouzi, důležité tel. čísla

Varování obyvatel

V ČR existuje jediný varovný signál „Všeobecná výstraha

 • vyhlašován kolísavým signálem po dobu 140 sekund
 • může upozorňovat na únik nebezpečné látky, ale také na vznik povodně nebo jiné události
 • Požární poplach - přerušovaný signál po dobu 60 sekund
 • Zkouška sirén – stálý signál po dobu 140 sekund (každou první středu v měsíci ve 12,oo hodin)

Tísňové volání

 • 150 Hasičský záchranný sbor
 • 155 Záchranná služba
 • 158 Policie ČR
 • 156 Městská policie
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Po přihlášení dispečera sdělíme:

 • co se stalo
 • místo události
 • počet zraněných, rozsah události
 • své jméno a telefonní číslo

Dále nikam netelefonujeme, zapnutý telefon máme u sebe pro případ zpětného volání.
Linka 112 umožňuje volat i v případě, kdy máme signál jiného operátora, zamknutou klávesnici, nebo neznáme PIN.

Evakuace

Před opuštěním domácnosti si připravíme evakuační zavazadlo:

 • balené potraviny
 • balenou pitnou vodu
 • misku, příbor
 • doklady, pojistné smlouvy a cennosti
 • rádio na baterie
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky
 • svítilnu a náhradní baterie
 • náhradní oděv
 • spací pytel (přikrývku)

Zavazadlo označíme jménem a adresou, dětem vložíme do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.

Těsně před opuštěním bytu:

 • uhasíme otevřený oheň v topidlech
 • vypneme elektrické spotřebiče (s výjimkou mrazniček)
 • uzavřeme přívody plynu a vody
 • dětem vložíme do kapsy cedulku s adresou

S sebou můžeme vzít také kočky a psy v uzavřených přepravkách. Ostatní zvířata ponecháme doma, ale dostatečně je zásobíme vodou a krmivem.

Větrná smršť

 • vyhledejte úkryt v budově, která má dobrou statiku
 • vyhýbejte se stromům, které na Vás mohou spadnout
 • zajistěte okna a z okenních parapetů a balkonů odstraňte květináče
 • automobil zaparkujte do garáže, nebo do místa, kde nehrozí pád stromů a dalších předmětů
 • v žádném případě se nepřibližujte ke spadlým elektrickým vedením
 • pokud to není nutné, nepoužívejte automobil

Povodeň

Povodeň obvykle přichází pozvolna, proto včas sledujte situaci a proveďte několik dalších opatření:

 • zásobte se potravinami a pitnou vodou
 • připravte si svítilnu, rozhlasový přijímač a náhradní baterie
 • odstraňte, nebo řádně upevněte všechny věci, které by mohla voda u domu odnést
 • přesuňte cenné věci ze sklepů
 • zabezpečte chemické látky
 • přeparkujte automobil do vyšších míst
 • připravte pytle s pískem
 • připravte si evakuační zavazadlo

V průběhu povodně pak nepodceňujte nebezpečí a nesnažte se překonat rozbouřený tok. Uposlechněte pokyn k evakuaci.

Dopravní nehoda

Řiďte se základním pravidlem – nejprve zajistit vlastní bezpečnost.

 • zastavte v bezpečné vzdálenosti od místa nehody
 • zajistěte vlastní bezpečnost – zapněte výstražná světla a oblečte si reflexní vestu
 • vezměte z vozu autolékárničku a umístěte výstražný trojúhelník
 • obhlédněte situaci
 • přivolejte pomoc
 • pokuste se vypnout zapalování
 • poskytněte první pomoc zraněným
  při zástavě krevního oběhu zahajte resuscitaci bez ohledu na možnost dalšího zranění (páteř)
 • nekuřte v blízkosti vozidla

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :

 • Tel.linka Telefonní číslo
  Tísňové volání - téměř celá EU 112
  Hasiči 150

  Záchranná služba

  155
  Městská policie 156
  Policie 158
  Poruchy plynu 12 39
  Turista v nouzi 12 22
  ČEZ Poruchová linka 840 850 860
  Havárie vody 465 642 618